• page_banner

Technické poznámky

Technické poznámky vydává společnost Vinidex jako doplněk našich technických informací.

Účelem technických poznámek je poskytnout ucelenější diskusi o různých aspektech návrhu a instalace systémů potrubí a tvarovek Vinidex. K dispozici jsou následující technické poznámky.

Další technickou podporu naleznete v naší další Technické zdroje nebo kontaktujte zákaznický servis.