• page_banner

Vlastnosti materiálu

Vinidex poskytuje informace o vlastnostech materiálu, aby technikům a návrhářům umožnil správně určit produkt pro danou aplikaci.

Materiálové vlastnosti zahrnují fyzikální vlastnosti, jako je hustota a molekulová hmotnost, elektrické a tepelné vlastnosti a mechanické vlastnosti. Mechanické vlastnosti, které se běžně měří pomocí standardních testů, popisují reakci materiálu na aplikované zatížení a zahrnují vlastnosti, jako je pevnost, tažnost, rázová houževnatost a houževnatost.

Vlastnosti materiálu mohou být konstantní nebo mohou záviset na jedné nebo více proměnných. Plastové materiály jsou viskoelastické a mají mechanické vlastnosti, které jsou závislé na době zatížení a teplotě. Proto jsou plastové trubky, které vyžadují dlouhou životnost, navrženy spíše na základě jejich dlouhodobých než krátkodobých mechanických vlastností.