Vlastnosti materiálu - Xuzhou Xinqihang Plastic Industry Co., Ltd.
  • page_banner

Vlastnosti materiálu

Vinidex poskytuje informace o materiálových vlastnostech, které umožňují inženýrům a konstruktérům správně specifikovat produkt pro danou aplikaci.

Vlastnosti materiálu zahrnují fyzikální vlastnosti, jako je hustota a molekulová hmotnost, elektrické a tepelné vlastnosti a mechanické vlastnosti.Mechanické vlastnosti, které se běžně měří pomocí standardních testů, popisují reakci materiálu na působící zatížení a zahrnují vlastnosti jako pevnost, tažnost, rázová houževnatost a houževnatost.

Vlastnosti materiálu mohou být konstantní nebo mohou záviset na jedné nebo více proměnných.Plastové materiály jsou viskoelastické a mají mechanické vlastnosti, které jsou závislé jak na době zatížení, tak na teplotě.Proto jsou plastové trubky, které vyžadují dlouhou životnost, konstruovány na základě jejich dlouhodobých spíše než krátkodobých mechanických vlastností.